Kragerø er en høyst levende sjøfartsby med betydelig skipstrafikk. Det seiles ut over en mill. tonn varer i året fra utskipningskaiene i Kragerø, og disse kaiene anløpes av ca. 300–350 skip i året. Det blir i gjennomsnitt ca. et skip hver arbeidsdag. I tillegg kommer annen småskipstrafikk. Innseilingsforholdene for disse skipene er svært krevende og har vært en flaskehals for videre utvikling av skipstrafikken fordi innseilingsforholdene har satt begrensninger til skipsstørrelse og dyptgående og ført til begrensninger for avskipere.

Vanskelige værforhold som østakuling, regn, tåke, sludd, snø, høy sjø og kraftig sydgående strøm i Skagerak setter store krav til de som seiler disse skipene ut og inn under slike forhold. Det er for disse skipene utdyping og ny merking nå er i gang, ikke fordi tre-fire cruiseskip anløper byen i rolige værforhold i løpet av sommermånedene.

For oss som jobber med shipping er derfor oppgraderingen av farledene til Kragerø viktig for videre utvikling av Kragerø som sjøfartsby. Heri ligger også grunnlaget for en sikker seilas. Etter å ha besøkt noen hundre skip ved kaiene i Kragerø i årenes løp har omkvedet om bord alltid vært det samme – innseilingsforholdene og farledsmerkingen er ikke tilfredsstillende og bør utbedres.

I løpet av de årene jeg har vært med på å administrere skipsanløp i Kragerø har det vært fire mindre grunnstøtinger i forbindelse med inn og utseilinger. Heldigvis har disse ulykkene verken forårsaket forurensing eller alvorlige personskader. Dyktige navigatører og loser skal ha æren for at ulykkesprosenten i Kragerøfarleden er mikroskopisk. Men, det skal bare et fatalt uhell til for å få et scenario al a Full City i vårt nærmiljø hvor forurensing av rekreasjonsområdene i Kragerøs flotte skjærgård ville blitt katastrofal.

Utdyping og ny merking av Kragerøfarleden som nå gjøres er etter min mening ikke bortkastede midler, men en nyttig og framtidsrettet investering der fokus på sikker seilas er hovedsaken.

Tor Thorsen
Skipsagent for JOS Shipping AS – Høyergruppen