Jeg leser i KV fra tirsdag, forrige uke, at ny søknad om statlig sikring av Veten og Sjøbadet ikke skal vurderes før neste år. Kjære Heidi Howatson, ikke vent et helt år med å sikre oss hjelp til oppgradering og vedlikehold av Sjøbadet!

Tar meg tid til et tilbakeblikk på de 70 åra som har gått siden jeg fikk lov å gå til Sjøbadet uten å ha storesøsken med. Med oppvekst på Andølingen var det greit å gå aleine gjennom byen og ut til vestre Øya. Sjøbadet lå som et smalt avlangt bygg inntil fjellet, helt ytterst under Veten, delt på midten med avkledningsrom på hver side. «Jentesida» med sandstrand mot vest og «guttesida» med dypet og mulighet til å stupe mot øst. Gamle Drageland var vaktmester, tok imot 25-øringen vår og solgte oss brus fra «Øens Mineralvandfabrik.» Den lå i et gammelt falleferdig bygg så skeivt at det var nære på å ramle ut i gata på vei inn til Sjøbadet. Men Brus-Martin hadde greie på markedsføring så på etiketten med firmanavnet sto det et flott bilde av skolen vår som kneiser mot sky!

Drageland var helt krokete av revmatisme, så noen livredder var han ikke, men orden på sjøbadet kunne han holde. Vi kom til et reint og nysopa sjøbad hver dag, og gud nåde den gutten som prøvde å snike seg forbi og inn på jentesida for å smugtitte når jentene skifta! Men selvfølgelig oppholdt jentene seg mest på guttesida, det var stas å bli plystret etter i tenårene, om ikke så stas å bli holdt under vann av sterke guttehender!

Tilbake til renhold og oppgradering av sjøbadet. Toalettene blir reingjort og søpla tatt med daglig av Sjøtjenesten, men det er alt de rekker på sin daglige runde i skjærgården. Soping og spyling blir ikke prioritert. Sigarettsneiper og brukte snusposer må tas opp og kastes av brukerne som kommer for bading og sol på sementplattingen. Sanda blir liggende og det hele er svært lite hygienisk etter dager uten regn og mange besøkende. Mitt håp er at med statlige midler vil vi kunne få en orden på daglig renhold inkludert rensing av grønskekledde trapper og tang der små føtter skal ferdes, oppgradering av gjerdet og kanskje litt beplantning? Det er ikke mange kystbyer som er heldige nok til å ha et sjøbad med reint vann fem minutters gange fra sentrum.

Det blir spennende å se hva Reitan vil gjøre med nabotomta til Sjøbadet. Det skal jo etter det jeg har forstått bli til byens beste. Men det skulle vel utbyggingen av Kirkebukta også bli? Det viser seg vel dessverre at når milliardærer får innpass får de bukta og begge endene, bokstavelig talt! Jeg velger å tro at våre politikere som var med på å bestemme hva reguleringsplanen for strandsonen vår skulle inneholde, ikke var forutseende nok til å se hvor innestengt byens ansikt mot sjøen ville bli, foreløpig med Sparbygget og vårt nye kommunehus. Når vi kom ut av bytunnellen tidligere, så vi bare en glitrende Bærøfjord. Nå ser vi et trist bygg, en stor grå murvegg som stenger fjorden ute. Kommunehuset vårt er både fargerikt og spennende, men det burde bare ikke lagt der! Det står så flott i sentrumsplanen vår, utarbeidet av våre politikere, at all videre bebyggelse i Kragerø skal ses i sammenheng med gammel bebyggelse og tas hensyn til ved videre utbygging. Gjelder ikke sentrumsplanen helt ned til sjøen? Hva nå med indrefileten vår, Dampskipskaia? Leilighetene her vil få utsikt over hele innseilingen til Kragerø og mot gammel, koselig bevart bebyggelse på Øya, og sikkert komme opp i en pris få forunt å kunne kjøpe. Vil vi kunne stå ved Jernbanebygget og se Øya om et år eller to? Jeg gruer!

På vegne av mange som bruker Sjøbadet hele året, ikke bare til bading men også til ettertanke på kalde høst- og vinterdager når det blåser som verst og bølgene slår høyt over plattingen!

Brit Weisser