I Kragerøskjærgården er det satt av to områder for vern av hummer, og inne ved Valbergheia er det Petter Jørgensen som leder an i årets prøvefiske. Onsdag trakk han og en gruppe leirskoleelever opp fire teiner, hvor det til sammen var sju hummer. Det er en uvanlig god fangst.

– Vi ser gode resultater av vernet. Vi får flere hummer på færre trekk i forhold til tidligere, forteller Jørgensen.

– Ute ved Jomfruland er det Skjærgårdstjenesten som har ansvaret, men så spurte de om jeg ville ta området ved Valbergheia sammen med barna som er på leirskolen, forklarer han.

Det er viktig å følge malen til Havforskningsinstituttet under prøvefisket, slik at korrekte observasjoner blir gjort. Etter at de fredede områdene er undersøkt, vil man utføre samme type prøvefiske i områder utenfor verneområdet.