- Done deal, svarer sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB på spørsmålet om sannsynligheten for at Norges Bank setter opp styringsrenten 21. mars. Det BLIR altså en økning i denne renten fra 0,75 til 1 prosent.

Styringsrenten er renten som bankene får på innskudd i Norges Bank og er «gulvet» i pengemarkedet. I det norske rentemarkedet er det ingen offisielle markedsrenter som ligger lavere enn dette.

Riktig

- Ja, hvis ser på tilstanden i norsk økonomi, ligger den økonomiske veksten over langsiktig gjennomsnitt. Veksten i sysselsettingen er sterk, inflasjonen ligger på linje med målet om 2 prosent årlig prisstigning. Samlet sett er det litt mindre behov for en ekspansiv rentepolitikk, svarer Blomgren Dalstø.

Med det mener hun at det ikke er nødvendig å holde renten like lav fremover for å stimulere økonomien. Og de korte pengemarkedsrentene har som grafen viser steget nokså markert siden slutten av februar.

Usikkert

- Rentemarkedet har fullt priset inn at det kommer en økning til torsdag. Men så tror ikke markedet at 3-månedersrenten (se under, red.anm.) vil stige noe mer fremover mot sommeren. Andre faktorer veier på både opp- og nedsiden, kommenterer sjefstrategen.

En økning 21. mars er i tråd med signalene sentralbanken kom med i den seneste pengepolitiske rapporten fra desember.

Både Nordea Markets og DNB Markets mener det er økt sannsynlighet for at neste renteøkning på 0,25 prosentpoeng kan komme allerede i september.

70 prosent sannsynlighet

- Vi tror den andre hevingen kommer etter sommeren, men den er ikke fullt priset inn. Det er nærmere 70 prosent sannsynlighet for at det blir en renteøkning i høst, sier Blomgren Dalstø.

Hun mener det er mer interessant med hva som skjer med videre økninger. De profesjonelle aktørene i rentemarkedet venter i gjennomsnitt bare en halv renteøkning i 2020 og 2021. Det skjer selvfølgelig ikke, men illustrerer usikkerheten blant proffene.

- Usikkerhet om den globale veksten gjør at markedet er mer skeptisk til om Norges Bank kan fortsette å heve rentene. Det er en usikkerhet internasjonalt, men vi ser en viss stabilisering i eurosonen og Kina.

Begrenset skade

- Brexit og usikkerheten om en handelsavtale mellom USA og Kina har ikke hatt store negative overveltningseffekter på norsk industri, sier Blomgren Dalstø.

Norsk økonomi gjør det bra, mye takket være en høy aktivitet i oljesektoren. Norge står derfor bedre rustet enn mange andre land til å tåle en avmatning i global økonomi.

Men SEB tror Norges Bank vil normalisere pengepolitikken på lengre sikt. Sentralbanken anslår en normal styringsrente til mellom 1,6 og 2,6 prosent, altså 0,85-1,85 prosentpoeng høyere enn i dag. Nøytrale pengemarkedsrenter, som verken stimulerer eller strammer inn i økonomien, er på mellom 2 og 3 prosent.

- Norges Bank har stor fleksibilitet og kan bruke lengre tid på å sette opp renten. Tempoet i renteøkningene nå er ganske lavt, sier Blomgren Dalstø.

Proffenes marked

Som nevnt over er styringsrenten gulvet i rentemarkedet og påvirker de korte pengemarkedsrentene. Dette er rentene som store, profesjonelle aktører tilbyr hverandre på usikrede lån, med løpetider fra 1 uke til 6 måneder.

Spesielt 3-måneders pengemarkedsrente – NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate – er toneangivende for bankenes flytende lånerenter og innskuddsrenter. Historisk har 3-måneders NIBOR på 2000-tallet ligget 0,4-0,5 prosentpoeng over styringsrenten.

Ser vi på 3-månedersrenten da Norges Bank 20. september i fjor satte opp styringsrenten til 0,75 prosent, lå den på 1,12 prosent. Fra forrige rentemøte har denne signalrenten økt nøyaktig med de 0,25 prosentenhetene som Norges Bank setter opp sin innskuddsrente med.