Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen

Av

Sivilombudsmannen er kritisk til flere kommuners praksis med å tillate bygging i strandsonen. For mange søknader innvilges.