Et nytt forslag til utforming av parkeringshuset i Fermannsbakken ble presentert i KV 18. mai. Arkitekthuset AS, som står bak illustrasjonene, håper dette blir det siste.

Det håper Kragerø Bys Venner også. Nå er det på tide å skrinlegge prosjektet! Vi kan ikke se at endringene får dette monsterbygget til å passe bedre ved innkjøringen til Kragerø, eller at det nå er mer tilpasset kirken eller Minneparken. Verken solceller, sedumtak eller okermalte trespiler vil få dette monotone og industripregede bygget til å føye seg inn i landskapet. Uansett farge vil bygget stå som et massivt blikkfang når du kommer ut av tunnelen og skal inn i vårt tradisjonsrike sentrum.

I dagens arkitekturdebatt snakkes det om «kontainerarkitektur». Til tross for sitt stripete ytre vil parkeringshuset nettopp se ut som en serie kontainere med biler inni. Kirken som kneiser på høyden, blir nedtonet til et tak og noen spir bak en oppsamlingsplass for biler. Vi kan ikke forstå at Kragerøs politikere har gitt klarsignal for et slikt tiltak.

Det går en bevegelse over hele landet i en reaksjon på vår tids traurige og ensformige kassearkitektur. Det ser ut til at arkitekter i dag bare kan tegne på blanke ark, uten hensyn til stedet og kvalitetene som nybygget skal plasseres inn i. Det er på tide å tenke annerledes når det skal planlegges nybygg i en levende by. Hvor er arkitektene som tør å bryte ut av monotonien og tegne noe som passer i skråningen opp mot kirken og Minneparken?

Kragerø Bys Venner v/styret