– Nok et stort øyeblikk for oss, mandag fikk vi signert kontrakt med Eiffage på parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Kontraktens verdi er på ca. 950 millioner, vi er allerede i god gang med arbeidene og har nå planlagt god framdrift fram mot 2025, skrev Bertelsen & Garpestad på sin facebookside 13. desember.

Det betyr at entreprenøren også blir hovedunderentreprenør for den tredje parsellen på strekningen Langangen – Rugtvedt. Fra før av er de inne som det samme på de to andre parsellene. Det er som kjent den franske entreprenøren Eiffage som er hovedentreprenør for hele prosjektet.

Bertelsen & Garpestad utfører alle grunnarbeidene. Arbeidsoppgaver i prosjektet går på rensk, opparbeidelse av deponier og lagerområder, VA-arbeider, EL-grøfter, flere rensebasseng, veioppbygging, sidearealer, fundamenter og brokar for ny Langangenbru og den nye Grenlandsbrua.

Er i rute

De holder nå på og jobber på flere steder på strekningen mellom Langangen og Rugtvedt hvor hovedlokasjonene er Lanner, Kokkersvoll, Sundsåsen, Langangen, Kjørholt og Rugtvedt.

– Det er mange krevende operasjoner i prosjektet som krever mye planlegging i forbindelse med logistikk og utførelse. Vi jobber i samarbeid med BG Tunnel med fire tunneler i parsell en og tre. Blåfjell tunnelene, Kjørholttunnelen og Bambletunnelen. Sammen utfører Bertelsen & Garpestad og BG Tunnel alle arbeider fra tunneldrift til ferdig utstyrt tunnel, skriver de på sine nettsider.

De legger til at de etter et års drift i prosjektet har god drift og følger planlagt framdrift. Det er totalt inne rundt 100 arbeidere fra entreprenøren i prosjektet.