Setter opp ekstra ferjeavganger ved behov for å få hyttefolket hjem

Fjordbåtselskapet er beredt på å ta sin del av samfunnsansvaret.