Setter av 250.000 kroner for å styrke tiltak mot barnefattigdom

Et tverrpolitisk flertall i formannskapet sørget for at noe av kommunens overskudd går til vanskeligstilte barnefamilier - hvis kommunestyret er enig i sitt møte 18. juni.