Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet vil ikke gi dispensasjon til Nyland settefiskanlegg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drangedal Senterparti vil ikke gi dispensasjon fra Kommunedelplan for Toke for Nyland settefiskanlegg.

Vi begrunner vårt standpunkt med at dette tiltakets virkning for miljø og samfunn ikke er godt nok utredet i dispensasjonssøknaden, og det kan dermed ikke fastslås om fordelene ved tiltaket er større enn ulempene.

Et settefiskanlegg av denne størrelsen vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, også utenfor Drangedal kommune, og vi vil at det settes krav om reguleringsplan før vi kan ta stilling til tiltaket.

Drangedal Senterparti er positive til produksjon av innlandsfisk i Drangedal, så lenge slike tiltak er i tråd med oppdatert fagkunnskap på feltet og krav fra sektormyndigheter.

Vi mener at tiltakshavere må gjøre rede for hele produksjonsprosessen, og dennes virkning for miljø og samfunn, før kommunen kan behandle tiltaket i henhold til sitt myndighetsansvar.

Vi vil fastslå at produksjon av innlandsfisk i Drangedal skal foregå i landbaserte anlegg med beste tilgjengelige teknologi innen fiskevelferd og rensing av utslipp samt begrensning av annen påvirkning på det ytre miljø.

Drangedal senterparti vil ikke gå inn for tiltak der produksjonen medfører oppdrett i merder i kommunens innsjøer.

Tor Peder Lohne
Drangedal Senterparti

Kommentarer til denne saken