Senterpartiet, partiet hvor personlig posisjon tydeligvis er viktigere enn partiprogram!

Dette føler jeg at vi kan slå fast etter at Sp ikke engang var interessert i å svare på et forslag til samarbeidsavtale med Ap, hvor hele Senterpartiets program ville ha blitt ivaretatt.

Forhandlingsutvalget ville «tygge» på forslaget, men deretter ble det tyst; ikke noe svar på telefonanrop til forhandlingsleder, og det ble heller ikke svart på e-post.

At man ikke var interessert i et samarbeid, burde i det minste ha avstedkommet et svar. Hva som gjorde at det ikke ble svart, vites ikke. Men hvis formålet var å få til reell forhandling, virker denne framgangsmåten i beste fall amatørmessig, og det vitner i hvert fall om mangel på folkeskikk.

Etter hva som opplyses i pressen, er det nå på borgerlig side enighet om posisjoner. Det kan se ut som om dette var det viktigste, for så langt har jeg ikke kunne se hva slags samarbeidsplattform de skal bygge politikken på framover. Prosessen virker uryddig, og jeg undres hva vi kan vente oss av politikken framover.

Avslutningsvis vil jeg komme med en kommentar med hensyn til ordførervalg. Sp har gjennom hele valgkampen pekt på Knut Jarle Sørdalen som ordførerkandidat, men som etter at valget er vunnet, tydeligvis er veldig fornøyd med å slippe ordførervervet. Ifølge mine kilder har det i enkelte kretser i lengre tid vært kjent at Sørdalen ikke var interessert i dette vervet. Dette banet vei for 2.-kandidaten, som da tydeligvis var den reelle ordførerkandidaten, og partiet har, slik jeg ser det, ført velgerne bak lyset. Om Sp-velgere i dag føler seg lurt, vil ikke overraske meg stort, og at den type oppførsel kan bidra til politikerforakt, er heller ikke å stikke under stol.

Kjell Ove Heistad

Medlem av forhandlingsutvalget i Arbeiderpartiet