Se opptak av dagens «toppmøte» om nye E18

Sentrale politikere og kommunale ledere fra Kragerø, Bamble, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Arendal og Grimstad var mandag samlet i Risør for å drøfte E18-utbyggingen mellom Dørdal og Grimstad.

DEL

Link til opptaket finner du nederst i artikkelen.

Til stede på møtet var også Nye Veiers administrerende direktør, Anette Anesland.

- Vi har invitert formannskapene og representanter for tekniske utvalg i kommunene sammen med rådmenn og planleggere. Kommunene får anledning til å stille spørsmål og kommentere. Det er nyttig at dette skjer i felles møte de de åtte samarbeidskommunene hører hverandres kommentarer og spørsmål, sa Risørs ordfører Per Kristian Lunden, som er leder av styret for det interkommunale samarbeidet.

På mandagens møte ble det blant annet gitt felles informasjon om bompengefinansieringen av veistrekningen, videre planarbeid og målformuleringene for prosjektene.

De åtte samarbeidskommunene har allerede vedtatt en kommunedelplan. Neste etappe er å vedta underlag til en bompengeproposisjon for veistrekningen. Den skal Stortinget behandle før sommeren. Det forutsetter også et vedtak om garantiansvar fra de berørte fylkeskommunene.

Samtidig går kommunene inn i et mer detaljert arbeid med reguleringsplaner som krever koordinering rundt felles mål.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken