Se alternativene: Nå skal departementet avgjøre striden om krysset ved parkeringshuset i Kirkebukta

Striden om av- og påkjøringen til parkeringshuset som skal bygges i Kirkebukta skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.