Området på Helle er et attraktivt og aktivt miljø i utvikling. Helle skole er et midtpunkt i dette nærmiljøet.

Det er budsjettert med et kutt i budsjettet til Helle skole med 700.000. Dette tenker Helle FAU er helt uholdbart. Når politikerne valgte å beholde en så godt som uendret skolestruktur må de stå i dette valget, og sørge for at det ikke går utover kvaliteten på skolene. Et kutt på 700.000 kr vil absolutt gjøre det.

Et slikt kutt vil blant annet føre til at skolen vil ha mindre mulighet til individuell tilrettelegging for elever. Nettopp dette med spesialundervisning er skolen god på. Skolen har så godt rykte på seg at flere familier har valgt å flytte til Helle på grunn av dette. Ved et slikt stort kutt vil ikke skolen ha mulighet til å opprettholde den samme kvaliteten.

Helle skole er «besøksskole», og en foregangsskole for «Liv og Røre»-prosjektet. «Liv og røre» skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO. Det overordnede målet er å bedre levekår gjennom økt fysisk aktivitet, sunne og inkluderende måltider og bedret psykososialt miljø. Dette er et satsingsområde i Telemark og Vestfold fylkeskommune. Et kutt i midler kan få konsekvenser for det gode arbeidet Helle skole har lagt ned her.

Det flytter stadig unge familier i etableringsfasen til Helle. Mange boliger, både hus og leiligheter blir solgt før de blir lagt ut for salg. Hvis denne trenden skal fortsette og folk skal ha lyst til å flytte til Helle er det avgjørende at kvaliteten på skolen opprettholdes. Skolen har kapasitet til å ta imot flere elever, og det er muligheter for utbygging. Det er også en skole som ønsker å bidra i nærmiljøet. Den nye gapahuken som er under oppføring ved Mørlandstjenna er et godt eksempel på dette. Hva med å satse på Helle og Helle skole som et attraktivt område for barnefamilier, istedenfor å redusere midlene til skolen slik som foreslått? Vi oppfordrer kommunen til å tenke annerledes. Hva med å åpne opp for salg av tomter i det tidligere planlagte boligfeltet «Nye Sollia», og jobbe for å bygge Helle opp, istedenfor å frata skolen sårt tiltrengte midler?

Helle Skole FAU