Gå til sidens hovedinnhold

Sannidal skole i våre hjerter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rett før påskeferien kom kommunaldirektøren med sin innstilling angående skolestrukturen i Kragerø. Vi har lenge fryktet utfallet, men vi må bare innrømme at den slo ned som en bombe. Å legge ned Sannidal skole har vi aldri sett for oss som en reell mulighet. Heldigvis leser vi i KV at mange politikere heller mot å beholde skolestrukturen som den er. Det er gledelige nyheter, men vi, de ansatte på Sannidal skole, ønsker å gi uttrykk for våre tanker, bekymringer og håp for en framtidig skole i Sannidal.

Tross prognoser om et synkende elevtall har vi på Sannidal skole opplevd det motsatte. Sannidal er et sted hvor det satses på bygging av nye boliger. Snart er en ny avkjøring til E18 på plass, og kommunen har store planer for industriområdet på Fikkjebakke. Vi hører stadig vekk at kommunen er opptatt av tilflytting og ønsker å være attraktiv for barnefamilier, men hva er en bygd uten en skole? Hvem har lyst til å flytte til Sannidal hvis det ikke finnes en skole?

Nærområdet rundt skolen er en utvidelse av selve klasserommet. Vi har flotte områder som vi, i godt samarbeid med grunneierne, bruker til undervisning, blant annet geo-sti og friluftsliv. Nylig har FAU bygd gapahuk midt i uteskoleområdet.

For få år siden ble skolen vår renovert og framstår nå som moderne og hensiktsmessig når det gjelder klasserom og utforming. I forfjor ble også uteområdet oppgradert. Det blir flittig brukt av våre barn i skoletiden og fritid. Her samles barn og unge og leker i apparatene og bruker ballbingen.

Hvis dette området skulle forsvinne, er våre barn sannsynligvis kandidater til å henge på Alti. Det vitner ikke om særlig langsiktig planlegging og fornuftig bruk av midler.

I tillegg står bygda uten noen form for flerbrukshaller som kan brukes av bygdas beboere hvis skolene skal selges. Da vil det ikke lenger være noe sted for trening, sosialt samvær, korps og andre fritidsaktiviteter.

I likhet med Sannidal ungdomsskole skårer Sannidal skole over gjennomsnittet på elevundersøkelsen, både på kommunalt nivå og landsnivå, når det gjelder trivsel, læring og støtte fra skolen.

Sannidal skole er en PALS-skole. Vi har investert tid og penger i et program som fokuserer på et trygt og godt læringsmiljø, som forebygger mobbing og øker trivselen. Dette ser vi har gitt gode resultater. Størrelsen på skolen vår gjør det mulig for de voksne å kjenne alle elevene og ta ansvar for hverandre. Vi er en VI-skole og det ønsker vi å forbli!

Sannidal blir ei fattigere bygd for alle oss som bor her uten skolene våre.

Skolene er hjertet i bygda vår!

Vi sier ja takk til fortsatt barneskole og ungdomsskole i Sannidal.

De ansatte ved Sannidal skole

Kommentarer til denne saken