Kjølebrønd blåsegruppe spilte på Sannidal historielags årsmøte. Video: Jimmy Åsen