Historielagets årsmøte er sannidals- patriotenes store kveld

  Johan Tande fortalte fra krigens dager under årsmøtet i Sannidal historielag.

  Artikkelen er over 3 år gammel

  Årsmøtet ble avrundet med bygdas nasjonalsang «Sannidal, min hjembygd kjære».

  DEL

  Man må nærmeste klype seg i armen av den enorme oppslutningen det er rundt Sannidal Historielag.

  Et sted mellom 150 og 160 deltok på årets møte i samfunnshuset.

  Første gang

  En god time før møtet begynte hadde de første innfunnet seg. Flere hadde reist langt for å kunne være med. Høre nyheter fra stedet man kommer fra og snakke med gamle kjente.

  Margot og Erik Ausland var på et historielagsmøte for første gang.

  – Vi er medlemmer og får «Arven», men har aldri vært på møtene. Har hørt mye om hvor hyggelig det er her. En ting kan vi love, dette blir ikke siste gang, sier Margot til KV.

  Tradisjoner

  Når over 150 personer med tilknytning til Sannidal kommer sammen på et kveldsmøte, viser det litt av den sterke tilknytningen mange har til stedet.

  Folk i Sannidal er bevisst på at historielaget er foreningen som tar vare på stedets historie. Som både trekker trådene bakover i tid, men som også retter blikket framover.

  Lars Tore Lien, som er arbeidsansvarlig for restaureringen av Mo skole, kunne opplyse at arbeidet går etter planen.

  – Det er ikke så mye som gjenstår og vi som jobber dugnad på skolen kan love at den vil står ferdig til feiringen 17. mai.

  Fornøyelig

  Johan Tande hadde tatt turen til Sannidal for å fortelle om livet på prestegården under krigen.

  Foredraget var en fornøyelse. Selv om det var et alvorlig tema, klarte Johan Tande å få latteren til å runge i salen flere ganger.

  Det fantastiske er at Johan har tatt vare på en rekke ting som hans far Torkell Tande brukte i forbindelse med motstandskampen i Sannidal. Papirer og gjenstander av meget stor historisk verdi.

   Kjølebrønd blåsegruppe spilte på Sannidal historielags årsmøte. Video: Jimmy Åsen

   20.000 kroner

   At folk i Sannidal slutter opp om historielaget viser også loddsalget. Det kom inn 20.000 kroner. Loddselgerne gikk til og med tomme for lodd.

   Kjell Ove Heistad sa seg villig til å fortsette som leder av historielaget. Det gjelder også for de øvrige i styret. Det er ingen tillitskrise når det gjelder bygdas historielag. Det er mange som gjør en viktig jobb og det blir satt pris på.

   Artikkeltags