LESERBREV: Tangenkrysset ja, det er det store samtaleemnet her i bygda for tida, og vi i Vestbygda kjemper en kamp for de myke trafikkantene, men vi føler oss utelatt og glemt – den lille delen av bygda som ikke blei hørt om sin mening - ja, vi som bor ”på feil side av Tangenbrua”, altså Heglandsveien og omegn.

Trilletur – en ekstremsport

Jeg er mamma til to jenter og er for tida i mammaperm med den minste på 6 måneder. Jeg elsker å gå trilleturer i nærmiljøet. Strekningen Heglandsveien-Tangen er jammen meg ekstremsport å gå tur på, men siden jeg bor her ”på feil side av brua” så har jeg ikke noen alternativ rute til nærmeste gang- og sykkelsti. Derfor må jeg ofte forbi denne strekningen for å komme meg inn på en trygg vei – gang- og sykkelsti!

Jeg kan beskrive hvordan det er – hvis dere tørr å lese det...

Jeg går ut på Sannidalsveien i krysset inn til Heglandsveien. Her går jeg på rette sida, men halvveis utenfor den hvite stripa fordi veiskuldra er så smal at man får jo ikke plass innenfor. Så går jeg der da, halvveis i veien for biler og ikke minst all tungtransporten som daglig suser forbi. Nå skal det sies at de aller fleste lokale lastebilsjåfører er veldig flinke til å ta en god sving utenom lille meg og vogna med min dyrebare baby oppi. Den neste farlige situasjonen er når jeg skal gå midt i krysset opp fra E18, med kjøretøy som kommer fra alle kanter. Da føler man seg i veien og veldig utsatt hvor enn man går i krysset. Jeg har opplevd at folk har kjørt tærne nesten av meg, og folk som uoppmerksomt svinger inn eller ut og må bråbremse fordi de får øye på meg, sånn plutselig!

Så har man kommet seg helskinnet over krysset, så er det neste utsatte sted, det er Tangenbrua. Der er det lite gøy å gå over når du kjenner lufttrykket fra tungtransporten og vanlige kjøretøy. Du går klemt mellom veibanen og rekkverket. Når det er mye snø er det umulig å unngå å gå i veibanen. Så kommer jeg ned til der hvor gs-veien begynner. Da må jeg krysse riksveien for å komme over på trygg grunn. Det er ikke spesielt oversiktelig på dette stedet og bilene kommer fort, men over veien må jeg jo. Om vinteren kan man glemme å komme seg inn på gs-veien her. For da er den lille åpningen, som kommunen har spandert på oss, uframkommelig fordi noen har brukt den plassen til å legge snø – masse snø! Så da må vi tusle videre helt ned i krysset inn til Kjølebrøndsveien for å komme inn på gs-veien. Utrolig trafikksikkert - eller?

Herfra er det en fryd å gå trygt på gs-vei helt til… Kragerø faktisk! Men samme farene gjentar seg på returen fra Tangen.

Hyle høyest

Det er trist når de som sitter med makta hører på de som skriker høyest, en promille av Sannidals befolkning!

Vi har aldri hatt noen grunn for å hyle. Vegvesenets forslag ivaretar trafikksikkerheten for alle, også de myke trafikkantene. Det er de vi kjemper for!

Jeg skjønner at ikke det er spesielt kult at den uungåelige følgen av vegvesenets kryssløsning er økt trafikk for et fåtall hus på Kjølebrøndsveien, men det jeg ikke skjønner er hvordan de kan være så egoistiske og ikke ofre en tanke på hvem andre dette går utover. Det er jo oss, vi på ”feil side av Tangenbrua” det går utover. Med kommunens forslag vil vi bli ”isolert” fra resten av bygda.

Jeg syns faktisk at vi fortjener en bedre løsning enn det som er skissert i kommunens forslag. Det vi er livredd for nå er at Vegvesenet står på sitt og at det ikke blir noe av noen ting, og at vi må leve med dagens kryssløsning, uten gs-vei i lange tider!!

For det virker som det har gått prestisje i å holde fast på vedtaket dere bedrevitere av noen politikere i kommunen har gjort. Teller ikke Vegvesenets 150 års erfaring med tanke på å uarbeide et forslag om kryssløsning der alle momenter er ivaretatt!!  I TA 22. februar 2014 står det at planleggingen av nytt kryss på E18 ved Tangen er i gang og at vegvesenet anser dette krysset som farligere enn mange andre.

Jeg har snakket med folk på Kloppkjær, Nordre Tangen og Holtfeltet og omegn og det gjentar seg hele tida. Alle er uten tvil enig i at vegvesenets forslag er det beste for alle i bygda.

Politikernes meninger

Jeg leser i KV 26. april 2016 at Trine Jørgensen Dahll (V)mener at selv om kommunestyret sa nei til avkjøringsforslaget til Vegvesenet, så måtte gang- og sykkelsti langs Kjølebrøndsveien sees på som en egen sak. Kjære vene. Dette er frekt! Er det viktigere at de får gs-vei, enn vi? Er ikke dette like viktig, eller?  Ha det klinkende klart at her borte ”på feil side av brua” er vi mange barn, unge og voksne som har et vesentlig større behov (sett i forhold til antall mennesker, spesielt barn og unge) for en trygg vei å ferdes på for de myke trafikkantene!

Så var det Anne Danielsen (Rødt) som mente at det var synd å båndlegge et så stort område til vei, hvis E18 kommer et helt annet sted. Per-Erik Schulze (MDG) var enig! Er det mulig å være så handlingslammet… Når kommer det fire felts E18 da? Til høsten eller om 20 år? Jeg bare spør for det er nemlig nå vi trenger en trygg løsning for de myke trafikkantene fra Vestbygda!

Hva med de flotte turområdene med stier i skauen her i Vestbygda. Disse områdene blir brukt av ungdomsskolen til natursti hvert år. Barnehagen ønsker gjerne å bruke disse turområdene, fordi det er passe gangeavstand, men de tørr rett og slett ikke ta med seg de små barna langs veien, det er for farlig! Dermed stoppes de flotte naturopplevelsene de kunne hatt med den trafikkfarlige veien. Trist!

Jeg syns det var utrolig bra beskrevet av Øyvind Moen i KV 26. april 2016. ”Politikerne hevder at deres løsning er den beste (…) ved å gjenta ordet sikkerhet mange, mange ganger”.  Sikkerheten, for hvem har dere tatt med i deres forslag? For vi må jo gå langs riksveien mange hundre meter i feil retning før vi kommer inn på gs-vei i deres forslag! Da vil jeg tru at mange barn og unge (ja, sikkert voksne å) faller for fristelsen å løper over trafikkmaskinen over E18. Dette kan bli livsfarlig og vi er ikke interessert i slippe våre små unger ut på veien her aleine – ikke slik veien er i dag, men heller ikke sånn den vil se ut hvis kommunens forslag blir det endelige vedtaket!

Til slutt vil jeg si: Tusen hjertelig takk til dere politikere som har snudd og mener at Vegvesenets forslag er den beste løsningen for alle!

Til dere som ennå er i tvil, Vegvesenets forslag til nytt Tangenkryss er den beste løsningen for alle!

PS. Vil også opplyse om at det var jeg som oppretta facebook-gruppa ”Jaaa til gang- og sykkelsti fra Sannidal kirke til Tangen” for flere år siden. Det var før planen om gs-vei var et faktum, så derfor var dette bare en drøm.  Vi er nå over 200 medlemmer (…og det er ikke bare folk på Heglandsveien) som støtter dette!

Anne Mette og Arild Humlestad

Les også: Politikerkonstruert eller kunnskapsbegrunnet løsning?