Det er tverrpolitisk enighet i Kragerø kommune om fast bosetting på øyene i Kragerøs skjærgård. Alle er enige i at Kragerø profiterer på å ha en aktiv skjærgård hele året.

Vi som har adresse på Skåtøy hele året, opplever imidlertid at det er liten politisk vilje bak enigheten om fast bosetting, og det registreres stor nedgang i folketallet.

Riktig nok har vi fått utbygd fibernett og har fått muligheten til tilkobling for vann og avløp, men disse fasilitetene har på ingen måte stoppet befolkningsnedgangen. På Skåtøy er det mange besøkende hvert år som ser på muligheten til å bygge og bosette seg her. Det finnes flere attraktive boligtomter, både kommunale og private. Årsaken til at 99 prosent allikevel ikke velger å bosette seg her, skyldes hovedsakelig dårlig vei og skyhøye fergepriser!

For å komme seg til Skåtøy for å bese en boligtomt, må man benytte Kragerø Fjordbåtselskaps ferge. En familie på fire, med bil, må her ut med kr 288,- en vei, med retur kommer dette på kr 576,-. Trenger familien på fire å ha med tilhenger inntil 10 meter, koster dette kr 468,- en vei, altså kr 936, tur/retur. Disse prisene er hentet fra Farteappen, som gir 20 prosent rabatt.

Det sier seg selv, at slike fergepriser ikke bidrar til økt bosetting. Selv med årskort på bil og passasjer, synes de fleste dette er for kostbart! (Til info koster fergen Sandefjord- Strømstad kr 160,- en vei, med bil inntil 5 personer!)

(Leserinnlegget fortsetter under bildet)

I 2017 utbedret Kragerø kommune 3,5 km av den kommunale veien på Skåtøy, med løfte om å fullføre de resterende 3,5 km til Korset. Så snart høstregn og uvær setter inn, er disse siste 3,5 km i perioder nesten ufremkommelige, og bidrar sterkt til at potensielle bosettere trekker seg.

Vi savner politisk vilje bak enigheten om fast bosetting på Skåtøy og de andre øyene i skjærgården. De skyhøye billettprisene til Kragerø Fjordbåtselskap blir automatisk innkalkulert i et mulig byggeprosjekt og resultatet blir at det blir for dyrt å bygge og etablere seg på Skåtøy. Det er allerede stor fraflytting, og det vil bli flere, etter hvert som utgiftene stiger høyere enn hva folk har evne eller er villige til å bruke for å kunne komme frem og tilbake til Kragerø.

Skåtøy Vels veikomite har satt opp to skilt langs Skåtøyveien, som en sterk påminnelse til Kragerøs politikere om at nå må noe gjøres før det er for sent.

Skåtøy 20.08.2021

Skåtøy Vels veikomite