Rykket ut til komfyrbrann

En person får tilsyn av ambulansepersonell.