Rykket ut til brann - barn fyrte opp bål

Bålet er nå slukket.