Rykket ut til båt som tok inn vann

Løste seg etter at brannvesenet bisto med lensing.