Gå til sidens hovedinnhold

Rødt er utålmodige på barnas vegne

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et oppslag i TA og senest i et leserinnlegg i KV 1. juni anklager Aps Jone Blikra meg for å ha tatt for mye tran. Sannheten er vel at jeg burde tatt tranen min langt oftere enn jeg gjør. Tran til side, bør Blikra se nærmere på sakens realiteter.

Bakgrunnen for mitt utspill var at Rødt i Skien nok en gang hadde fremmet forslag i oppvekstutvalget om at barnetrygd skulle holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Det forslaget fikk kun støtte fra SV og Venstre. Det handler ikke om tran, men om utålmodighet. For Rødt har i Skien faktisk tatt opp denne saken i budsjettbehandlinger før, i 2018, 2019 og 2020. I 2018 ble forslaget til Rødt vedtatt oversendt til formannskapet i Skien for videre behandling. Det skjedde aldri, og nylig vedtok formannskapet å oversende en liknende sak til budsjettmøte i bystyret igjen. I budsjettbehandlingene i 2019 og 2020 fikk Rødt ingen støtte når vi tok opp barnetrygdsaken der.

Det trengs ikke flere utredninger, det trengs handling. Fra saksdokumentene i Skien heter det at per 01.12.20 forsørger NAVs mottakere av økonomisk sosialhjelp i Skien anslagsvis 560 barn. Vi har store problemer med barn som vokser opp i fattigdom i fylket vårt og det haster å få gjort noe med det. Tall fra SSB i 2019 viser at for «gamle» Telemark sin del betyr det 4730 barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, 1797 av dem bare i Skien. Skien er faktisk på 4. plass i Norge når det kommer til andelen barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt.

Blikra trekker fram at Rødt og Ap sammen med de andre styrende partiene i Kragerø i forrige periode fikk gjennomslag for å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Det er jeg i likhet med Blikra stolt av å ha vært med på. Dessverre har Blikras partifeller i eksempelvis Bamble, Skien og Porsgrunn til gode å vise at de har lyst til å gjøre noe med dette problemet. «Det finnes bedre måter å hjelpe barnefamilier ut av fattigdom enn å ikke avkorte sosialstønaden for barnetrygd», sa ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, til Fagbladet tidligere i år.

Les også

For mye Møllers tran, Drevland Lund

Rødt vil øke barnetrygda kraftig og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Barnetrygda skal også økes for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre. i. Sist men ikke minst vil Rødt lovfeste at barnetrygda skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.

Det er ingenting som er bedre enn at utålmodigheten min er ubegrunnet. Jeg takker gjerne ja til tilbudet til Blikra om å spise nøtter sammen og håper vi kan dele dem i stortingskantina før vi sammen skal få gjort noe med denne urettferdigheten.

Tobias Drevland Lund
1.-kandidat for Rødt Telemark
Folkevalgt i Vestfold og Telemark

Kommentarer til denne saken