Når påsketurer til fjells ikke lenger er aktuelt og hjemmepåske i Kragerø er ok, da åpnes for andre aktiviteter. Selv fant jeg fram til en brun samlekonvolutt merket diverse. En par gulnete papirsider inneholdende et innlegg jeg holdt på årsmøte i Kragerø Seilforening for 40 år siden.

Etter en rask gjennomlesning fant jeg at selv om mye er skjedd i løpet av årene, er det fortsatt noe som er uendret.

Kragerøs avhengighet av sommergjester er ikke blitt mindre i løpet av årene som er gått, snarere er vi vel mer avhengig nå ettersom vi stadig er blitt fritatt for funksjoner som sykehus, sorenskriverkontor, skattekontor og nå sist passkontor. Arbeidsplasser er også blitt borte. Så da er det jo bra at sommergjestene fortsatt holder ut og kommer tilbake.

Vel ikke noe galt med sommergjestene selv om de av og til kan virke som pest og plage. De hjelper oss med å holde forretninger i live slik at vi kan handle lokalt hele året, så takk for det.

Men det er ikke disse sommergjestene jeg er mest opptatt av, verre er det med de som er «rødlistet». Ta makrellterna for eksempel som i disse dager er på vei fra opphold i sydligere strøk, vil den fortsatt komme? Den har kommet hit år etter år lenge før noen kan huske. Den er presis, ja så presis at det påstås at «øyfolket» korrigerte kalenderen etter ternas hjemkomst. Jeg har selv vært vitne til at plutselig kom den til Skjørsvikbukta og med sine karakteristiske skrik signaliserte at her er jeg. Om paret som landet kom helt fra Antarktis vet jeg ikke, men jeg vet at terna er en av trekkfuglene som flyr lengst.

I Kragerø er Kragerøterna nesten like berømt som makrellterna. Tidligere dukket de opp ute på fjorden omtrent samtidig. Men med årene er de blitt færre og dukker sjeldent opp før i juli. Jeg skal vokte meg vel for å spå Kragerøternas «finito», den har klart å gjenoppstå tidligere så kanskje også i år?

Petter Pihl