Gå til sidens hovedinnhold

Revisjon av Havnefront-planen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Kragerø Bys Venner er utrolig glade for det store hoppet i medlemsmassen vår etter at Henriette Fluer Vikre på så merkelig vis stilte spørsmål ved vår berettigelse og legalitet. Per dags dato har vi nærmere 400 betalende medlemmer – fra et utgangspunkt på 120.

Nå noterer vi oss også med tilfredshet at det synes å være bevegelse blant de politiske partiene med hensyn til en revidering av reguleringsplanen for Havnefronten, her innbefattet Dampskipskaia.

Vi minner om at vi i Byvennene faktisk var først ute med å foreslå en miljørevisjon av reguleringsplanen fra 2006-2007. Allerede våren 2019 kunne vi med over 1000 underskrifter i ryggen be om at kommunestyret behandlet et innbyggerforslag om dette. Forslaget var begrunnet ut fra et ønske om å begrense bygningsmassen langs sjøkanten, motstand mot at byen blir stengt inne bak en mur av bygninger lite tilpasset omgivelsene og av det faktum at planen for B13-bygget ikke hadde nok fokus på miljø.

Et stort flertall i kommunestyret stemte 5. mai 2019 mot forslaget vårt. En begrunnelse var at detaljreguleringsplanene kunne gi muligheter for justeringer i forhold til reguleringsplanen. Det siste har vist seg å være en sannhet med modifikasjoner. Vi har opplevd at det er svært vanskelig å komme igjennom når det gjelder å få endret på det som var viktig for oss – antall etasjer, volum, tilpassing til miljøet bak og gjentetting – når detaljreguleringsplanene behandles.

For et par uker siden kom leder for Kragerø FrP Thorleif Fluer Vikre med et utspill om å se på utbyggingsavtalen mellom kommunen og Tollefsen/KU på ny. Han sier det som vi har sagt hele veien. Han “frykter sentrum står i fare for å bli sperret inne av høye og dominerende bygninger langs sjøkanten”. (KV 6. august). Rødt, som for øvrig har støttet oss hele veien, sier det samme, og nå sier både Høyre, Ap og Sp at de er åpne for å diskutere planen og ikke vil lukke noen dører. Ap går også ut med at de tre nye etasjene på Posthusbygget er uaktuelle for dem!

Vi håper etter dette at partiene – og dermed kommunen – vil gå inn for å revidere reguleringsplanen for Havnefronten og omforhandle utbyggingsavtalen med Tollefsen/KU. B13 står der, men det er kanskje ikke for sent å redde andre deler av området?

Kragerø Bys Venner v/styret

Kommentarer til denne saken