Gå til sidens hovedinnhold

Retten til Kragerøs nære sjøområder – ytterst upresist fra plan- og bygningssjefen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I KV for 6. april gjengis svar fra plan- og bygningssjefen på henvendelse fra 38 beboere i Smedsbukta / Dalen om Skrubbodden, formidla via Kragerø Bys Venner. Mye av det plan- og bygningssjefen skriver i sitt svar, kunne og burde vært kommentert. Vi skal her nøye oss med å fokusere på ett av spørsmålene som de 38 beboerne stiller: «Oppførte bygg er i hovedsak pelet i sjøen på mer enn 2 meters dyp, altså på statlig grunn. Er grunnen i sjøen løst ut eller leid? Til dette svarer plan- og bygningssjefen følgende: «Forholdet til grenser og eiendomsrett i sjøen innenfor planområdet er avklart».

Denne uttalelsen må kunne karakteriseres som ytterst upresis, idet den ikke gir svar på 1) er sjøområdene som er tatt i bruk løst ut eller leid. 2) på hvilke måter er forholdet til grenser og eiendomsrett avklart. Vi ber plan- og bygningssjefen utdype svaret sitt til beboerne i Smedsbukta/Dalen på disse punktene, og da også klargjøre reint prinsipielt hvordan det vi tidligere har kalt «sjø-transaksjoner» foregår: Hvordan arter prosessen seg når private utbyggere sikrer seg privat kontroll (og fortjeneste) av tidligere felles sjøarealer.

For en måned siden stilte vi samme prinsipielle spørsmål som her til hovedutvalgsleder Henriette Fluer Vikre, uten at hun har funnet å ville svare. Nå setter vi vår lit til at plan- og bygningssjefen kan gi relevant informasjon til ikke bare beboere i Smedsbukta/Dalen og Kragerø Bys Venner men til de mange, mange i byen som undrer seg: «Hvordan kan det anlegges store flytebryggeanlegg for eksempel i Kirkebukta og på Skrubben som hindrer den frie ferdselen på sjøen og sikrer store fortjenester for private utbyggere».

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken