Rådmannen hadde foreslått konteinerne for hytterenovasjon på Fossen-tomta og Barthebrygga skulle fjernes utenom sommersesongen, og erstattes av bare én avfallsdunk.

– Ved avfallskonteinerne flyter det av søppel. Det er flere som setter søppel her, som ikke har noe med hytterenovasjon å gjøre, sa Schulze, som var fornøyd med rådmannens forslag.

Det var ikke Thorleif Fluer Vikre (Frp).

– Disse konteinere dekker ikke bare behovet for hytterenovasjon, men også for fastboende. Terskelen for å få levert avfall må være lav. Det er en dårlig løsning å fjerne konteineren, uten å få på plass en bedre løsning, sa Fluer Vikre.

– Vi må skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall, understreket Per-Erik Schulze, og fikk støtte fra Knut Jarle Sørdalen (Sp).

– Som kunde har jeg ikke lyst til å sponse bedrifter som leverer avfallet sitt på returpunkter som ikke er beregnet til det formålet, sa Sørdalen.

– Det vi snakker om er hytterenovasjon fra 14. april til 14. oktober, sa Øyvind Olsen (SV).

Ved avstemmingen ble rådmannens forslag vedtatt med 26 mot 9 stemmer. Et forslag fra Per-Erik Schulze om overvåking av returpunktene, ble enstemmig vedtatt.