Redusert kapasitet på samtlige fartøy - «Perlen» settes i drift igjen

Sjekk de nye ferjerutene her.