Ragnhild (27) og ti andre har søkt på jobben som kirketjener

Elleve personer har sendt jobbsøknad. Under halvparten av dem er kalt inn til intervju.