Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk helse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blir stadig flere barn og unge med psykiske plager og lidelser i Norge. Dette er en av de største helseutfordringene vi står overfor her i landet. Bortimot en tredjedel av alle barn og unge sier at de har hatt selvmordstanker. Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene hos gutter og unge menn i Norge. Også hos jenter og unge kvinner er tallet høyt. Slik det norske helsevesenet er i dag, klarer man ikke å håndtere økningen vi ser av psykiske plager og lidelser hos de unge borgerne våre. Det er bokstavelig talt et livstruende faktum, og nå må det virkelig gjøres noe!

For kort siden la Barneombudet frem en rapport om barn- og ungdomspsykiatrien, forkortet til BUP. Her kommer det frem at det psykiske helsevesenet for barn og unge på langt nær er tilstrekkelig. Det er bekymringer knyttet til veien inn i BUP-systemet, ulike vurderinger med tanke på henvisning, lite fleksibilitet i forhold til barnets behov. Lang ventetid, lang reisevei, mangel på oversikt over klager og henvisninger osv, og kompetanse. Konklusjonen i rapporten er at det psykiske helsevesenet ikke gir barn og unge best mulig helsehjelp, noe man har rett på.

Det at det står så dårlig til i det pyskiske helsevesenet er svært bekymringsverdig, bekymringen forsterkes selvfølgelig av koronakrisen. Man sier at etter pandemien, kommer det en ny pandemi, nemlig en psykisk helse-pandemi. Mange sliter ekstra mye nå, mange er mye alene, mye inne, mye ensomme. Mange er permitert, har hjemmeskole eller hjemmekontor. Mange mister grunnen til å stå opp om morgenen, den sosiale kontakten mange så sårt trenger, livet slik man kjenner å leve det. Derfor er det så enormt viktig at det psykiske helsevesenet er tilstrekkelig, at det fungerer og at de som trenger hjelp vil få den hjelpen når de trenger den. Situasjonen er mer alvorlig enn noen gang.

Senterpartiet mener det er behov for et stort løft i barne- og ungdomspsykiatrien, og at rapporten fra Barneombudet må følges opp. Senterpartiet vil ha bedre finansiering, øke behandlingskapasiteten, ha flere sengeposter, utdanne flere spesialister og forsterke samarbeidet med kommunehelsetjenesten. I tillegg vil Senterpartiet og Senterungdommen fokusere på forebygging fremfor reparasjon. Vi vil i mye større grad enn i dag fokusere på psykisk helse i skolen og fjerne skam knyttet til pyskisk helse.

Konkrete forslag er at alle mellom 12 og 19 år hvert år skal ha samtale med helsesykepleier, skolepsykolog eller lignende. At ventetiden skal reduseres, slik at alle får behandligstilbud innen en uke. At behandlingene innen det offenlige psykiske helsevesenet ikke skal ha egenandel for personer opp til 25 år. At kunnskapen om psykisk helse skal økes, og dermed medvirke til holdningsendringer.

Barn og unge er fremtiden, vi trenger friske og optimistiske sjeler som skal drive nasjonen videre. God psykisk helse var viktig i går, det er viktig i dag, og det vil være viktig i morgen. Dette er noe vi i større grad må fokusere på som samfunn, hvis samfunnet skal fungere.

Anna Henriette Straume
4. kandidat Stortinget
Telemark Senterungdom

Kommentarer til denne saken