I møtet på Kragerø Biograf hvor Fredensborg presenterte planen for Tollbodkvartalet ble det informert om Posthusbygget.

Planen inneholdt en utvidelse hvor det var ønsket 3 etasjer på toppen av bygget. Byggets foreslåtte høyde er i strid med høydebestemmelsene i sentrumsplanen.

Mitt forslag er at Posthusgården bør ikke rives, men forskjønnes og bygges om i samme stil som Tollbodbygget utvendig.

Dette er en stor mulighet til å bli kvitt bygget som aldri har passet inn og gjøre Torvgata til en koselig gate på vei mot Torvet sammen med de andre bygårdene.

Uansett må høydebestemmelsene følges.

Thore Sveberg