Gå til sidens hovedinnhold

Postgården må ikke bli høyere enn i dag – bruk sentrumsplanen for å stoppe det!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredensborgs planer for «Tollboden-kvartalet» er presentert bl.a. i KV og i Fredensborgs eget utstillingslokale i sentrum. Mye av dette er positivt, det er en spennende tanke å bygge om Solbekkgården og Postgården til hotell, og det er viktig å legge til rette for at tilreisende kommer hit også utenfor høysesongen om sommeren. MEN:

I Sentrumsplanen som kommunestyret vedtok i 2016 er det meste av sentrum, inkludert «Tollboden-kvartalet», merket som «bevaring kulturmiljø». Om disse områdene står det i planens vedtatte bestemmelser blant annet:

  • Ombygging, som etter kommunens vurdering er å betrakte som en hovedombygging, skal ha til hensikt å tilpasse bygningen til det øvrige miljøet i området.
  • Nybygg innenfor planområdet skal tilpasses og harmonere med omkringliggende bebyggelses høyde og volum……. Det skal tas hensyn til siktlinjer og fjernvirkning. Erstatningsbygg bør fortrinnsvis gjenreises med samme høyde som eksisterende bebyggelse.

Hvis Postgården tillates bygd høyere enn i dag er det klart i strid med disse bestemmelsene, og det vil ha store negative konsekvenser for nærmiljøene i sentrum. Det vil bety slutt på sollys i Torggata og ikke lenger sjøutsikt fra Andølingen. Nye hotelletasjer vil sikkert få fin utsikt over sjøen og takene i byen, men også sjenerende innsyn til de mange bolighusene og hagene og balkongene i sentrum. Å bygge på Postgården i høyden vil ødelegge Kragerøs unike småbymiljø, og det vil føre til betydelig verdifall for mange av naboeiendommene. Og hva med forutsigbarhet og likebehandling hvis Sentrumsplanens bestemmelser fravikes i denne saken?

Det er mulig Fredensborg vil søke om tre etasjer for å ha noe å «handle» på, og at de håper å få godkjent en ny etasje – det er en strategi noen utbyggere av og til bruker. Men også bare en ny etasje på toppen av dagens Postgård vil være i strid med sentrumsplanen og helt ødeleggende for nærmiljøet.

Men Fredensborg skal ha ros for å legge opp til en åpen prosess med mulighet for innspill og kommentarer fra alle som er interessert – de har til og med laget egne skjemaer for innspill og kommentarer. En oppfordring til alle som er glad i Kragerø sentrum og spesielt berørte naboer i nærområdene er derfor: Sett dere inn i konsekvensene av Fredensborgs forslag og si klart og skriftlig fra hva dere mener, både om en og tre nye etasjer.

Til slutt en oppfordring (og et råd) til Fredensborg: Finn fram en «plan B» med 40–50 hotellrom innenfor dagens bygningsvolumer og byggegrenser, og utformet slik at hensynet både til naboer og bymiljø blir godt ivaretatt. Med et slikt utgangspunkt kan dere gå i dialog med byens bygningsmyndigheter for å utvikle noe som er innenfor sentrumsplanens bestemmelser og som vil ta godt vare på byen vår. En bonus kan til og med kanskje være at Kragerøs innbyggere får et positivt inntrykk av Fredensborg som byfornyer …

Leif-Erik Steen

Kommentarer til denne saken