Politisk motivert privatisering, eller reelle innsparingsmuligheter?

Håkon Ljosland (Rødt).

Håkon Ljosland (Rødt). Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I kommunestyret 15. oktober vedtok Frp, H, V, Sp og KrF at følgende skulle innarbeides til budsjettbehandling:

«Tilpasse driften på VAR for kun å planlegge og styre prosjekt samt ivareta daglig drift og nødvendig beredskap. Maskiner og utstyr som ikke er nødvendig for å ivareta disse oppgavene avhendes. For gjennomføring av prosjekt/planlagte jobber brukes rammeavtalen med entreprenører.»

Forslaget kan vanskelig forstås som annet enn at man ønsker å legge ned kommunens anleggsteam og renovasjon og sette begge tjenester ut på anbud. Ansatte må gå.

Forslaget begrunnes med at posisjonen må ta ansvar for å spare penger.

Vil kommunen spare penger på dette forslaget? Eller ofres ansatte på privatiseringens hellige alter?

Selvkosttjenester i landstoppen

Når innbyggerne betaler for tjenester innen vann, avløp og renovasjon (VAR), skal det være til selvkost. Det vil si at kommunen ikke har lov til å tjene penger på det. Det påvirker ikke driftsbudsjettene til kommunen, kun hva innbyggerne må betale. Å spare penger kan altså ikke være motivet for vedtaket.

I forrige periode rekommunaliserte de rødgrønne renovasjonen etter kaoset rundt RenoNorden. I tillegg ble det etablert et anleggsteam innen VAR, som i samarbeid med private skulle sørge for effektiv fornying av kommunens vann- og kloakkrør.

Tall for 2020 viser at Kragerø nå er den 40. rimeligste kommunen i landet på renovasjon.

For de samlede kommunale avgifter er Kragerø kommune på 15. plass. I fjor ble kommunens VAR-avdeling kåret til 5. best i landet.

Anleggsteamet opererer året rundt for en kostnad på 12.000 kroner/meter. Kommunen leier i tillegg inn private til en kostnad på 19.000 kroner/meter. En privatisering av det kommunale anleggsteamet, vil med dagens ambisjon om 1 % årlig utskiftning av rørnettet, øke kostnadene med 5 millioner årlig. Dette vil innbyggerne få igjen i form av økte kommunale avgifter. Altså uten at kommunen sparer en krone i drift.

Når forrige posisjon rekommunaliserte renovasjonen var underskuddet i selvkostfondet på 800 000. I dag har fondet et overskudd på 8,5 millioner. Denne gevinsten fra svært effektiv kommunal drift skal komme innbyggerne til gode i form av lavere avgifter. Vi venter fremdeles på at det iverksettes.

Muligens er tanken bak forslaget at man vil få inntekter ved å selge maskinparken? Dette vil høyst gi noen millioner i engangsinntekter. Det synes lite i forhold til de mange millioner vi allerede har spart innbyggerne for og millionene vi kan se fram til i form av økte kostnader og økte kommunale avgifter hvert eneste år framover.

Privatisering uten konsekvensutredning

Forslaget som ble vedtatt i kommunestyret er gjort uten noen som helst utredning, verken av økonomiske forhold eller følgekonsekvenser.

Dagens posisjon legger ved privatisering opp til å gi kommunalt ansatte som har sørget for at vi har svært effektive og rimelige tjenester sparken.

Ved å skulle legge tjenestene ut på anbud risikerer vi at arbeidsplasser og skatteinntekter forsvinner ut av kommunen. Vi risikerer i tillegg at sparkede medarbeidere også forsvinner ut, med sine familier og barn. Enda færre innbyggere og barn.

Dette er faktorer som i høy grad påvirker budsjettene til kommunen. Og igjen, uten at man har spart noe i budsjettene.

Privatisering for enhver pris

Rødt finner det svært bekymringsfullt at posisjonen synes å skulle privatisere noen av kommunens mest effektive tjenester, uten at det er fundert i reelle innsparingsmuligheter. Vi finner det videre svært ubetimelig at man med et slikt benkeforslag som mangler dekning i noen som helst forundersøkelser varsler å gi ansatte sparken fra talerstolen. Dette er ikke måten å ta ansvar for verken kommunens økonomi eller sine ansatte. Vi håper posisjonen møter bedre forberedt enn dette til budsjettbehandling i desember.

Styret i Kragerø Rødt
Håkon Ljosland


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken