Stølefjorden, Bråtøy og boligfelt ved Miljøgården ble tatt ut av kommuneplanen

Det blir som ventet ingen åpning for havbruk i Stølefjorden. Det er klart etter at kommunestyret vedtok kommuneplanen.