Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er veksten?

Artikkelen er over 4 år gammel

LESERBREV: Befolkningen i Kragerø går ned. Det er ifølge Statistisk sentralbyrå minus 55 innbyggere i Kragerø. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 er det bosatt 10.591 personer. Jeg tror ikke at dette er de styrende partiene, Ap, Rødt, SV og MDG sin skyld i befolkningsnedgangen, selv om det hadde vært fristende å hevde det.

Spørsmålet som må stilles er hvorfor det skjer og hva slags tiltak kan bidra til at denne nedgangen ikke fortsetter. I tillegg må det spørres om hva som kan gjøres av kommunale tiltak i sammen med andre samfunnsaktører for at befolkningsutviklingen kan bli langt mer positiv. Fra mitt politiske ståsted er samfunn uten vekst, et samfunn i tilbakegang når andre kommuner har vekst. Vekst er samfunnets drivstoff. Hvis vekst uteblir vil troen på en bedre framtid påvirke store og små beslutninger. Fortsetter befolkningsnedgangen vil det føre til lavere inntekter for kommunen som igjen gjør at man må endre omfang og innhold i kommunale tjenester til befolkningen.

Kommunestyret i Kragerø er styrende organ for Kragerøs største bedrift og styringsorgan for mange vesentlige faktorer for en utvikling som fører til vekst. Budsjettforslaget som nå ligger til behandling med forslag til tiltak er slik jeg leser det ikke innrettet med noen særlige satsinger for å snu befolkningsnedgangen. Selv om dette i kommuneplanen er beskrevet som en av de største utfordringene.

Folk trenger jobber for å kunne bo et sted. Bedrifter trenger rammevilkår som gjør at de tør satse. Hva gjør kommunen for å støtte opp om etablerte bedrifter og gjøre seg lekker for nye? Av et budsjett på totalt en milliard er det kun noen få millioner som kan sies å være skrudd inn mot næringslivet.

Hva gjør flertallspartiene Ap, Rødt, SV og miljøpartiet i sine budsjettforslag for å motvirke den mest sentrale negative påvirkningsfaktoren for kragerøsamfunnet? Tilnærmet ingenting hvis man tar utgangspunkt i forslagene fra hovedutvalgene og formannskapet. Det blir ikke flere arbeidsplasser i Kragerø av at flertallspartiene bruker 3,3 millioner på å øke sosialhjelpsatsene. Jeg tror det blir flere sosialklienter som opplever at det ikke lønner seg å jobbe.

Fra Fremskrittspartiet side har vi budsjettforslag om å stimulere til økt nybygging av boliger ved å redusere gebyrer i forbindelse med boligbygging, se på mulighetene for til boligbygging ved å gi fritak for eiendomsskatt i 10 år for nye boliger, samt be rådmannen legge fram en sak om mulighetene for å sette ned tilkoplingsavgiften for å stimulere til bygging av nye boliger på vann og avløp på fastlandet til en krone. Det siste forslaget er gjennomført i Porsgrunn og er kanskje med på at befolkningen i kommunen vokser.

Det viktigste av alt hadde vært om kommunen hadde fått på plass en nærings- og turistsjef som kunne bistått bedrifter som ønsker vekst og utvikling. Dessverre så ble det tiltaket tatt ut av rådmannens budsjett for ett år siden fordi noen ville kjøpe et sykehus. Frp blir vel nedstemt i år også på at dette er et viktig tiltak.

Thorleif Fluer Vikre

leder, Kragerø Frp

Kommentarer til denne saken