Stiller spørsmål ved barnetrygd og sosialhjelp: - Hvordan blir familier i Kragerø ivaretatt?

Håper på svar innen neste formannskapsmøte om en snau måned.