Kan vi få en stemmeforklaring?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV: Det underlige budsjettmøtet i Kragerø kommunestyre før jul begynner å komme på avstand, så det må være lov til å se nærmere på det som skjedde. Selve budsjettforslaget ble ikke diskutert i møtet, for diskusjonen dreide seg mest om hvem som hadde skylda for at det ble for kort tid. I samme møte sviktet dessuten mikrofonen på talerstolen i kommunestyresalen og internettoverføring sviktet dermed også til publikum utenfor huset.

Da klokka ble 23 uten at det var kommet til avstemming, ble møtet avbrutt. Noen dager senere ble det gjenopptatt med til dels nye varamedlemmer som ikke hadde vært med på det første møtet. Det nye møtet ble organisert bare for å vedta forslagene. Budsjettpunktet om å utrede en ny bilvei gjennom Østland/Berg/Lindtvedt istedenfor å satse på bru over sundet ved sykehuset som var bestemt tidligere, ble dermed vedtatt uten debatt.

Flertallsvedtak som blir gjennomført uten debatt, kan være effektiv politikk. Men en slik møteledelse kan samtidig være dårlig demokrati.

Jeg inviterer derfor partiene som før valget snakket vakkert om både miljø og byutvikling, om å gi velgerne en stemmeforklaring. Hvordan kan det ha seg at både MDG, SV og Rødt stilltiende støttet Ap-forslaget om bilvei gjennom turområder som brukes av befolkningen i sentrumsområdene, og hvordan forklarer dere at dere vil droppe brua som kan koble ny bebyggelse på Valberghalvøya til Kragerø sentrum og lede lastebilene fra steinbruddet på Valberg rett over på moderne vei? Det er ikke nødvendig å utdype selve begrunnelsen for en ny vei: At det kan bygges mer enn 100 boliger på Valberghalvøya og at lastebilene av miljøhensyn må dirigeres utenom den gamle bebyggelsen i Kilen. Den begrunnelsen husker vi fra den gang det ble vedtatt å utvide den gamle veien til Valberg og bygge bru over sundet ved sykehuset. Det er bare 10 år siden, og i plansammenheng er ikke det lang tid.

Å legge til rette for at trafikken ledes vekk fra by-sentrum og lokal handel, har drept flere småbyer de siste årene. Moderne byplanleggere advarer mot slik «tilrettelegging» som viser seg bare å styrke handelen utenfor byen og dermed svekke selve by-funksjonen.

En ny vei som anlegges i skogsområde legger beslag på mye mer enn selve veiens lengde og bredde. «Naturens ro» blir ødelagt av trafikkstøy og på begge sider av veien må det ryddes og sprenges anleggssone i ekstra bredde for å gi plass for store anleggsmaskiner. Moderne vei må ha plass til fotgjengere, syklister og ha avkjøringslommer for tyngre kjøretøy. En vei over Berg vil dermed bli et direkte angrep på de miljøkvalitetene politikere ellers skryter av at Kragerø kan tilby i nærheten av boligbebyggelsen.

Jeg imøteser «miljøpartienes» forklaringer.

Aslak Thorsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags