Gå til sidens hovedinnhold

Dette har Arbeiderpartiet fått til etter vi tok over

Politikk

Artikkelen er over 5 år gammel

LESERBREV: Det gjøres opp politisk status i mange sammenhenger og jeg har lyst til å komme med en oppsummering fra kommunens største parti.

Dette er noe av det vi har oppnådd etter at vi overtok styringa:

* Vi har kjøpt sykehuset. Etableringen vil bety mange nye arbeidsplasser og gode ringvirkninger for kommunen.

I perioden fra nåværende koalisjon overtok, har fokuset i hovedsak vært rettet mot sykehuskjøpet. Arbeiderpartiet var aldri i tvil om at denne investeringen var til det beste for hele kommunens befolkning. Vi stemte, som eneste parti, for kjøp i første omgang. Da endelig vedtak ble fattet, gikk posisjonen samlet inn for dette.

Mange kritiske kommentarer kom, men arbeidet rundt kjøp og utleie fra bestemmelsen ble tatt, har gått svært radig. Da den siste avtalen med de nye driverne ble presentert, var det bare positive tilbakemeldinger å registrere. Ikke minst vil etableringen på sykehuset sikre nåværende arbeidsplasser og skaffe grunnlag for å etablere nye.

* Vi har gitt fagforeningene møte og talerett i hovedutvalgene.

Tilbakemeldingene så langt, viser at dette er utelukkende positivt og at det gir enda bedre vedtak for byenes befolkning. Det at folkevalgte lytter til fagkunnskapen i tillegg til saksforberedelsene fra gode fagfolk i administrasjonen, er med på å gi de beste beslutningene.

* Vi har trukket tilbake innstrammingene det ble fattet vedtak om i forrige kommunestyreperiode.

Når det gjelder arbeidsmiljøloven, trakk vi tilbake innstrammingene som ble fattet i forrige periode og stemte for en praksis, som flere kommuner har gått for.

* Vi tok tilbake prosjektet som vekst i Grenland hadde for å utvikle arbeidsplasser på Stilnestangen.

Det er nå etablert et kommunalt selskap (Stilnestangen Nord AS), som skal utvikle området.

* Vi har tatt initiativ til å melde kommunen inn som medlem i Transparency Internasjonal Norge.

Dette er en organisasjon som bekjemper korrupsjon. Det viser blant annet at vi ønsker ryddige forhold i alle beslutningsprosesser, som ikke truer rettssikkerheten og som sikrer demokratiske saksframlegg.

* Vi gikk til valg på å beholde Kragerø som egen kommune. Et samlet kommunestyre har fattet vedtak om dette og vi vil framover jobbe for gode samarbeidsavtaler med andre kommuner.

Vår nye ordfører har i godt samarbeid med varaordfører representert kommunen på en utmerket måte. De har utført sine politiske oppgaver og andre oppgaver til alles tilfredshet og har pratet kommunens sak på områder som er viktige for oss i forhold til andre kommuner. Her kan nevnes dobbeltspor for jernbanen i Vestfold, som kan ha betydning for sammenkobling mot Sørlandsbanen og stoppested på Tangen. Videre har vi fått med andre kommuner i arbeid for å beholde Skattekontoret i Kragerø.

Etter valget skrev vi under på en samarbeidsavtale med Rødt, MDG og SV. Samarbeidet har fungert svært bra og vi har verken stemt imot vårt eget partiprogram eller samarbeidsavtalen.

Dette er eksempler på hva vi har oppnådd i den forholdsvis korte tiden vi har vært i posisjon. Vi håper velgerne fortsatt følger med og at de vil merke flere gode positive endringer i jubileumsåret og videre framover.

God sommer til alle kommunens innbyggere og husk: Alle skal med!

Geir Westhrin

leder Kragerø Ap

Kommentarer til denne saken