Politikerne vil la hytteeier rive uthus og bygge dobbelt så stort anneks

Uthuset er i realiteten blitt brukt ulovlig som anneks i flere år. Politikerne vil likevel tillate et erstatningsbygg dersom hytteeieren søker om bruksendring og dispensasjon fra formålet i kommuneplanen.