Politikerne trosset kommunen - tillater at denne hytta bygges 43 prosent større

Et enstemmig hovedutvalg for plan og bygg mener regelverket for strandsonevern ikke må tolkes for strengt.