Politikerne trosset kommunedirektøren: Positive til at det bygges to nye boliger her

Trafikksikkerhet i Kilen ble grundig diskutert da politikerne skulle ta stilling til en byggesøknad om to nye boliger.