Det var tidlig i juni at det ble kjent at byggingen av tomannsboligene på Rinde hadde stoppet opp. Årsaken var at reguleringsplanen fastslo at det skulle bygges eneboliger i området, mens utbyggeren hadde planlagt for tomannsboliger.

Søknad om igangsettingstillatelse ble sendt i oktober i fjor, men på grunn av uoverensstemmelsen med reguleringsplanen ble prosjektet forsinket. Allerede i desember i fjor ble kommunen forespurt om endring av reguleringsplanen etter forenklet prosess. Deretter har utbyggeren hatt dialog med kommunen, og i mai ble berørte parter varslet med høringsfrist 2. juni.

Forsinkelsen av prosjektet henger imidlertid også sammen med lang saksbehandlingstid i Kragerø kommune.

Denne uka ble saken omsider behandlet i hovedutvalg for plan og bygg.

– Jeg ser dette som en gladsak, og jeg synes det er flott at folk vil bosette seg der oppe. Jeg har ingenting imot å gå imot en forenklet prosess i denne reguleringen, sa Mette Ofstad (Ap).

Deretter gikk politikerne enstemmig inn for å endre reguleringsplanen for det aktuelle området, men med noen vilkår.

Blant annet skal fremtidige endringer av antall boenheter skje etter ordinær reguleringsprosess, og ikke forenklet slik som har vært tilfelle i denne saken.

Til sammen er ni av ti leiligheter solgt, og håpet er at de første leilighetene kan stå klare i løpet av året.