Politikerne ombestemte seg etter befaring: – Forrige gang så vi ikke saken klart nok

Tablettfabrikken får likevel fradele en tomt fra industriområdet sitt til boligformål. En tilflytterfamilie har allerede flyttet inn i huset.