Politikerne beordrer byggestans på Chic-taket

Tverrpolitisk enighet om å behandle naboklagene før byggingen av takterrassen eventuelt kan fortsette.