Hovedutvalg for plan og bygg behandlet onsdag ettermiddag klagesaken vedrørende takterrassen på Chic-gården, som er ferd med å bygges mot naboers vilje.

KV kunne tirsdag fortelle at byggingen var i gang, da gårdeier Christian Hestenes fikk innvilget det omsøkte tiltaket i desember i fjor og igangsettingstillatelse i juli i år. Dette var det kommunens bygningsmyndighet som ga tommel opp for ved administrative vedtak.

To naboer har i ettertid klaget på tiltaket. En av dem, Tommy Olsen, mener takterrassen vil føre til direkte innsyn i stua og kjøkkenet hans. Han eier en leilighet i nabogården, som han dessuten mener vil bli mindre verdt som følge av tiltaket.

Byggingen er som kjent i gang, før naboklagene er ferdig behandlet, men dette foregår imidlertid på gårdeierens egen risiko. Dersom politikerne gir klagene medhold og bygningsmyndighetens vedtak omgjøres, risikerer Hestenes å måtte rive takterrassen.

Da KV tok kontakt med ham tirsdag ettermiddag, var han ikke bekymret. Han mente det var lite sannsynlig at naboene ville få stanset prosjektet.

Byggestans fram til klagebehandling

Kjell Ove Heistad (Ap) fremmet under saksbehandlingen et forslag som setter kjepper i hjulene for byggingen.

– Det jeg foreslår nå, burde vi egentlig vedtatt under forrige møte, slo han fast.

Han foreslo nemlig at bygningsmyndighetens administrative vedtak i desember ikke skal iverksettes før klagene er avgjort. Det betyr byggestans for takterrassen. Et enstemmig hovedutvalg for plan og bygg stemte for Heistads forslag.

Det ble også enstemmig vedtatt å utsette saken fram til neste møte onsdag 14. oktober. Da skal begge naboklagene behandles. Fram til et vedtak er gjort i neste møte, kan det ikke slås en eneste spiker til på Chic-taket - ut over det som allerede er gjort. Så langt er det kun døra ut til terrassen som begynner å ta form.