Sammen med både kommunale og statlige etater er politiet tidlig inn i saker hvor man anser at for eksempel barn kan være i en risikosone for å bli utsatt eller er utsatt for overgrep. Det kan også være situasjoner i familierelasjoner at politikontakter blir involvert tidlig.

Vidt begrep

Men forbygging gjelder ikke bare overgrep i nære relasjoner, men er et vidt begrep som omfatter hele politiets arbeidsområder. Det gjelder forebygging innenfor ungdom og rus, forbygging mot vold og overgrep, digitale overgrep, forebygging mot kriminelle handlinger generelt. Det kan være enkle metoder som sikring av verdigjenstander, kameraovervåking for eksempel i båthavner eller andre tiltak som kan bidra til å hindre lovbrudd.

Odden har gjennom flere år holdt foredrag i ungdomsskolen og på videregående skole om rus og narkotika.

– Det vil alltid være noen som vil prøve hasj, men jeg må si at ungdomsskoleelever og elever i den videregående skolen i Kragerø klarer seg veldig bra. Men samtidig er det slik at dersom man vil ha tak i narkotika så får man det. For oss er det viktig å komme inn så tidlig som i barnehagen og følge barn i risikosonen gjennom hele oppveksten. Her er tverrfaglig samarbeid viktig, sier Odden.

Odden forteller at det kan bli inngått såkalte ruskontrakter fra ungdommen er 15 år der målet ikke er straff dersom det begås lovbrudd, men å bidra til gode valg.

I 2020 var det 30 saker der ungdom under 18 år var involvert. Politiet oppklarte 97 prosent av disse sakene.

Digital overgrep

Digitale overgrep er en side som politikontakt i Nissedal og Drangedal Marie Kornmo Enger har vært spesielt opptatt av og har besøkt alle skoler i de to kommunene samt foreldre, med et undervisningsopplegg med tips om hvordan foreldre kan sjekke hva barna deres holder på med på nettet. Politiet har opprettet en såkalt Nettpatrulje hvor publikum også chate/«snakke» med politiet.

– Vi vet at mye av kriminaliteten skjer på nettet. Vi vet at det skjer mye hjemmekriminalitet mellom voksne og barn, hvor hjemmet faktisk kan være det minst trygge stedet å være. Hvor det kan være vanskelig å avdekke overgrep når man i dagens situasjon ikke treffes. Politiet har laget et undervisningsopplegg såkalt Delbart hvor det også advares mot å dele seksualiserte bilder eller ulovlig bildedeling. Dessverre opplever vi at foreldre snakker med barna sine for sent om dette, forteller Kornmo Enger.

– Alt kan forebygges, skyter politistasjonssjef Øystein Skottmyr inn.