Passasjertallet sank med 90 prosent i april: - Kundene har sakte, men sikkert kommet tilbake

Nedstengningen av Norge har ført til at mange bransjer opplevde en brå nedgang, inkludert busselskapene. På det verste var nedgangen på hele 90 prosent sammenliknet med fjoråret.