Pasient død av korona på Sykehuset Telemark

En pasient med covid-19 er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det andre registrerte koronadødsfallet i Telemark.