Jeg har bodd i Kragerø 67 år men nå syntes jeg det blir skrivd alt for mye negative ting om byen av visse folk og foreninger. Kragerø skal ikke bare være en sommerby, vi skal leve om vinteren også, så vi kan ikke bare ha grøntanlegg i byen. Det har vi nok av.

Det er merkelig at ikke det blir klaget på den kjempejobben kommunen gjør med ny kloakk og vann som nå blir fornyet i kommunen vår. Så jeg ser at utbygging av parkeringa i Kirkebukta blir bygd og den nye utbygginga på hele bryggeområdet og blir noe av. Det her kommer til å skape arbeidsplasser. Vi trenger det nå som vi får ny E-18.

Øistein Wiig
Pensjonist, Kragerø