Verkstedklubben på DNH gratulerer alle ansatte på Palla Pharma med et strålende resultat i forhandlingene om fortsatt drift.

Vi på andre siden av veien har fulgt spent med på utviklingen i forhandlingene på det vi har klart å fange opp.

Alle i Kragerø kjenner en eller flere som jobber der, så ringvirkningene hvis forhandlingene ikke hadde ført fram er noe vi alle hadde merket. Aller mest de direkte involverte selvfølgelig. Med å gå inn på eiersiden har de ansatte vist at de bryr seg og er glad i jobben sin. Det er det bare fordeler med. Norsk eierskap er heller ingen bakdel.

Vi vil også berømme Kragerø kommune for sitt engasjement. De viser med tydlighet at de vil satse på fortsatt industri i Kragerø. Vi på DNH er glad for å fortsatt ha noen å hilse på, når vi møtes i Gruveveien enten på morran eller når vi går for dagen. Sees på mandag!

Med vennlig hilsen

Verkstedklubben på DNH

Bjørn Nybu
Klubbleder