Leser akkurat innlegget fra omsorgssjefen Alv Dag Brandal og må bare kommentere dette. Kan noen som skjønner dette forklare meg hvorfor helse og omsorg velger slik de gjør?

Altså leier Kragerø kommune pr. i dag fem plasser til overliggere som er for friske til å være på sykehus og for syke til å komme hjem for 5300 kr pr. person pr. døgn. Det vil si at kommunen pr. i dag betaler kr 26.500 pr. døgn og x dette med en uke så vil summen være 185.500 kr pr. uke og pr. måned kr 742.000 kroner. Dette er MYE penger i et stramt budsjett, Jeg vet at antallet overliggere varierer, noen ganger er det flere og noen ganger færre, men uansett er det penger som kommunen må ut med. Og Ikke nok med det så betaler også kommunen husleie for 13 leiligheter på Stabbestad som også er en stor sum.

Disse leilighetene har nå stått tomme i over to år. Jeg tørr nesten ikke tenke på hva slags sum det er snakk om men uansett så er dette et stort tap av penger som kunne vært brukt til for eksempel bemanning.

Det som hadde vært smart var å tildelt de menneskene som må ligge på sykehuset og de som bor hjemme de ledige leilighetene på Stabbestad. Dette må da være det mest økonomiske, da hadde de som bodde der betalt husleie slik at kommunen hadde sluppet det.

Da kommer mitt forundrende spørsmål; hvorfor velger ledelsen i helse og omsorg å velge bort den inntekten men heller velger å ha mye utgifter og ikke minst dårlig tilbud til de eldre og trengende i vår kommune? Dette mener jeg er stor skam og et veldig dårlig valg.

Disse pengene kunne lønnet mange helsefagarbeidere og sykepleiere som kunne bemannet de 13 leilighetene og hvis man hadde fått økt kompetanse og nok bemanning her ute så kunne vi faktisk avlastet hjemmesykepleien ved for eksempel å gi oss en ute liste så vi kunne kjørt rundt til hjemmeboende og da kunne hjemmesykepleien sluppet å kjøre fra Kragerø og ut til for eksempel Portør for ett lite tilsyn ( jeg lurer på om ikke det å kjøre så langt tilsvarer litt årsverk det også).

Hvorfor ikke tenke effektivitet og samarbeid innimellom da? Dette har vi ønsket i alle år, men får høre at det ikke går, jo alt går hvis man legger fornuften og godviljen til og ikke er så innmari firkantet bestandig.

Og ett spørsmål til som jeg lurer på og ønsker svar på er at siden leilighetene her ute ikke skal stenges (noe som er vedtatt i kommunestyret) hva skal skje? Kommer det flyktninger? Hvis ikke de kommer hva tenker Alv Dag? Skal de stå stengt til enhver pris og kommunen fortsette å tape store summer? Eller går det an å dra frem litt fornuft å si faktisk at det er omsorgsboliger ledig i denne kommunen?

Det som også er bra er at alle leilighetene er innflyttingsklare og det trengs ikke å gjøre annet enn å hente de som trenger de og møblene deres. Det er også noen få som er tilrettelagt funksjonshemmede som bruker rullestol.

Vi er mange kragerøborgere som ikke forstår dette valget og det som skjer innen for helse. Det blir rett og slett helt uforståelig.

Så en forklaring fra helse- og omsorgssjefen hadde vært veldig fint, for jeg tror det tydelig er flere måter å regne på her og hva slags regnestykke har han? Jeg vet bemanning koster, men ved å unngå alle de utgiftene som nå ruller og har holdt på i flere år så skjønner jeg ikke at det blir dyrere å gi disse leilighetene til våre gamle som trenger det og bemanne etter behov. Det er det våre politikere har bestemt men det skjer jo ikke, jeg trodde et vedtak fra kommunestyret skulle følges opp og ikke det motsatte.

Hvor er fornuften hen i dette uforklarlige valget om å holde stengt? Hvordan kan dere ha økonomi til dette?

Og jeg vet at det satses på ny teknologi og at man satser på at folk bor lenger hjemme, ja fint for de som klarer det men de som ikke takler det bør ha krav på å få en omsorgsbolig eller sykehjem.

Kragerø kommune har ikke noe mer tilbud nå det er ikke bygd noe helsehus så vær så snill å se å få åpnet de 13 leilighetene og bemann de opp så vil dere unngå overliggere og hjemmeboende som trenger en plass. Og det blir jo bare flere som trenger plasser til omsorgsboliger så hvor vanskelig kan det da være?

Liv Jensen
Sykepleier, Stabbestad omsorgsboliger